top of page

OPĆI UVJETI USLUGE

Uvjeti sudjelovanja

Prijaviti se

Prijava se može izvršiti putem interneta kroz odgovarajući prozor u "Kontaktima" ili u pisanom obliku putem našeg obrasca za registraciju izravno na krugu nakon što je rezervacija već izvršena. Prijava se smatra valjanom tek nakon potpune uplate i naše potvrde. Registracije se zatvaraju čim se postigne maksimalan broj sudionika po krugu.

Plaćanje

Svojom obvezujućom registracijom sudionik se obvezuje platiti kotizaciju kao i sve dodatne usluge rezervirane na vrijeme u okviru utvrđenih uvjeta plaćanja.
Ako se plaćanje ne izvrši u utvrđenim rokovima, 1ST LAP Racing Experience zadržava pravo otkazati registraciju bez daljnje najave i odustati od ugovora.
Nakon obavijesti, prijava se može potvrditi i putem unaprijed dogovorenog pologa.
Točni uvjeti plaćanja navedeni su u potvrdi rezervacije. Naknada za sudjelovanje uvijek se odnosi na vozača, a ne na bicikl.

Povlačenje

Prijave su uvijek obvezujuće. U slučaju otkazivanja u roku od dva mjeseca od događaja, EURO 100, - odbit će se od naknade za sudjelovanje. Otkazivanje nakon ovih rokova više nije moguće, jer kratkoročno nije moguće pronaći zamjenu, osim ako nam sudionik ne naznači zamjenu da zauzmemo njegovo mjesto. U tom se slučaju prijenos registracije može izvršiti besplatno.

Odgovornost

1ST LAP Racing Experience odbacuje svaku odgovornost za štetu na krugu i u njegovoj blizini, kao i za nesreće ljudi ili materijalnu štetu. Nadalje, 1ST LAP Racing Experience nije potrebno za sklapanje osiguranja od građanske odgovornosti. Sudionici (čak i oni iz kruga amatera) mogu ući u krug tek nakon što su potpisali izjavu o odricanju odgovornosti. Za maloljetnike otpust mora potpisati skrbnik. Sudionik je odgovoran za osobne ozljede i imovinsku štetu koju su prouzročili ljudi koji koriste njegovo vozilo, a da organizator nije potpisao i predao oslobađanje od odgovornosti. Nadalje, sudionik je isključen s trenutnim učinkom i mora platiti naknadu za sudjelovanje za neregistriranu osobu.

Vozila

Na ulazu u krug, motocikli i automobili podvrgavaju se sporadičnim provjerama. Motocikli koji ne udovoljavaju navedenim sigurnosnim propisima mogu se odbiti. Ako se ne izvrši odgovarajući popravak, vozilo se isključuje iz događaja. Motocikli moraju biti u tehnički besprijekornom stanju. Obje kočnice moraju biti funkcionalne. Cijevi za gorivo, poklopac i filtar za ulje ne smiju se odvrtati ili popustiti. Kao rashladna tekućina dopuštena je samo voda (bez antifriza). Farovi, registarska pločica i ogledala moraju se ukloniti ili zalijepiti trakom. Svaki je vozač izravno odgovoran za besprijekorno stanje vozila.

Odjeća

U krug smiju ulaziti samo sudionici s punom kožnom odjećom (cijelom ili djeljivom) i sa zaštitnikom leđa. Tekstilna odjeća nije dopuštena. Uz to, jahač mora nositi kacigu, čizme i kožne rukavice s odobrenjem CE. Svi moraju obratiti pažnju da je kaciga zatvorena.

Povlačenje od strane organizatora
U slučaju više sile, kao što su ekstremni vremenski uvjeti, neredi, štrajkovi, otkazivanje rukovatelja / staze, nedolazak minimalnog broja sudionika ili drugi opravdani razlozi, 1ST LAP Racing Experience može odustati od predviđenog ugovora. U ovom slučaju sudioniku se u cijelosti vraća kotizacija.
Daljnja polaganja prava sudionika na 1. LAP Racing Experience su izuzeta. 1ST LAP Racing Experience nije odgovoran za gubitak vremena vožnje na stazi zbog padova, drugih problema u vožnji ili nepovoljnih vremenskih uvjeta ili slično. U takvim slučajevima sudionik nema pravo na povrat ili smanjenje naknade za sudjelovanje.

Transponder

Vozilo svakog sudionika opremljeno je transponderom. Bilježenje vremena krugova koristi se isključivo za provjeru ispravnog rasporeda sudionika u grupu, a ne za sportsku usporedbu natjecatelja. Iz sigurnosnih razloga, sudionik čije vozilo nije opremljeno transponderom ne može sudjelovati u događaju. Isporuka transpondera u osnovi se odvija samo nakon što sudionik primi depozit (dokument ili 100 eura). Ako je transponder oštećen ili izgubljen tijekom uporabe, sudionik mora platiti popravak ili zamjenu. Ako sudionik ne vrati transponder na kraju događaja, polog će se izgubiti. Polog se vraća samo po isporuci transpondera.

Ulaz na stazu

Krug na ulazu ne smije se prelaziti. Vozači na stazi moraju biti označeni ručnim oznakama do prvog zavoja da se pri izlasku iz bočne trake u promet ulazi polaganom brzinom. Čak i u prvom kutu morate apsolutno ostati na strani putanje van jama. Tamo gdje izlazite udesno ostajete desno, a gdje izlazite ulijevo ostajete lijevo !!! U prošlosti su se događale vrlo ozbiljne nesreće zbog nepoštivanja ovog jednostavnog pravila. Stoga su svi sudionici koji prijeđu idealnu putanju neposredno nakon izlaska iz boksa, prije prvog zavoja, odmah isključeni iz događaja bez upozorenja kako bi zaštitili ostale sudionike! Nema iznimaka!

Zastave

Zastave se moraju apsolutno poštovati. Sudionici koji ne poštuju zastave, čime ugrožavaju druge, isključeni su iz događaja!

bottom of page